Nová webstránka obce

Vytvorili sme pre občanov novú web stránku obce na adrese:

  www.obechrabovec.sk